geen

Erfgoed in de omgevingsvisie

17 maart 2018 | Cover Erfgoed in de omgevingsvisieDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handig overzicht opgesteld van kennis- en inspiratiebronnen, die gemeenten kunnen helpen hun unieke verhaal te vertellen en vast te leggen in een omgevingsvisie. Het integrale karakter van de omgevingsvisie biedt kansen om vanuit het erfgoed opgaven uit andere sectoren met elkaar te verbinden. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities, kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.

De thema’s zijn Erfgoed in ruimtelijke ordening, Monumenten als identiteitsdragers, de Rijkdom van cultuurlandschap, de Kennis om bodemschatten te koesteren. Bovendien geeft het overzicht een verwijzing naar de dossiers Omgevingswet, het Programma Erfgoed en Ruimte, Beschermde stads- en dorpsgezichten, diverse publicaties en de Erfgoedmonitor.

Kortom: een bruikbaar overzicht waarmee zeker ook de erfgoedliefhebber in het algemeen mee is gediend.

Klik hier voor het hele document.