geen

Nieuwe kansen op het platteland (vervolg)

Het publiek in Marle praat mee - foto AEN 201816 juli 2018 | Inmiddels is het achter de rug: de laatste drie voorstellingen voor de zomer van het interactieve, reizende toneelstuk Boerderij in de buurt. 15 voorstellingen in het totaal tot nu toe boden ruim 500 mensen de gelegenheid om door het verhaal van het toneelstuk geïnspireerd mee te praten over hun ervaringen als plattelandsbewoner. Na de zomer gaat het verder…

Boerderij in de buurt is een theatervoorstelling met als thema: nieuwe kansen op het platteland. Het stuk gaat over wonen, werken en samenleven. Oude bewoners en nieuwe bewoners van historische boerderijen stellen hun eisen, zijn buren en hebben met elkaar te maken. Ook de overheid bemoeit zich er mee. Er ontstaan conflicten maar ook nieuwe kansen. Het platteland verandert. Hoe ziet dat eruit?

Interactief

Boerderij in de buurt is een interactieve toneelvoorstelling. Het publiek wordt actief betrokken bij de thematiek en de daaruit voortvloeiende vragen. De spelers nemen de toeschouwers mee in een discussie die iedere boerderijbewoner aangaat.
De theatervoorstelling wordt georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland, in samenwerking met de boerderijenstichtingen in Nederland. De voorstellingen in Den Nul en in Steenderen worden mede-georganiseerd door de stichting IJsselhoeven.

Boer en burger

Inmiddels hebben er tien succesvolle voorstellingen plaatsgevonden. In Overijssel, in Friesland, in Noord-Brabant en in Zeeland kwamen toeschouwers om het stuk te zien en mee te beleven. De hoofdmoot werd steeds gevormd door het gesprek met het publiek naar aanleiding van de dilemma’s die in het stuk zichtbaar worden. Dat gaat in de meeste gevallen over situaties waarbij boer en burger tegenover elkaar komen te staan. De vertrouwde rol van de boer als “eigenaar en beheerder van het platteland” wordt onderuitgehaald door de ontwikkelingen van deze tijd. Regeltjes en marktverhoudingen maken het hem als agrarisch ondernemer niet gemakkelijk. Als er dan nieuwe bewoners komen, met andere wensen en verwachtingen, dan kan dat soms tot schijnbaar onoplosbare situaties leiden.

Overheid en erfgoed

De rol van de overheid komt ook aan bod. Wat kan de gemeente betekenen als het gaat om het vinden van oplossingen voor de gewenste nieuwe functies? Hoe strikt zijn al die wettelijke voorschriften eigenlijk? Kan de overheid het tempo van verandering wel bijhouden?
Centraal staat het agrarisch erfgoed, de karakteristieke boerderij en de bijgebouwen. In het stuk speelt de oude schuur zelfs een beslissende rol. Die schuur dreigt maar màg niet verloren gaan. Sterker nog: het oude gebouw biedt juist alle mogelijkheden voor nieuwe functies.

Het platteland is hot

Het thema is actueel, het platteland staat sterk in de belangstelling. Er is dus reden genoeg om de toneelvoorstelling Boerderij in de buurt te gaan bekijken. Zie voor meer informatie de betreffende pagina op deze website. Klik hier.