geen

In Groningen gaat het dak eraf!

28 oktober 2018 | Op initiatief van de Boerderijenstichting Groningen en Libau verscheen dit jaar een handige, complete gids, die een nuttige handreiking biedt bij het maken van een keuze voor het vervangen van de vaak reusachtig grote daken van Groningse boerderijen. Aanleiding voor het onderzoek was de verplichte asbestvervanging die vóór 2024 uitgevoerd moet zijn.

De gids met de titel In Groningen gaat het dak eraf! Nieuwe kansen voor agrarische daken is in z’n geheel te raadplegen op deze website. Klik hier.

De verplichte asbestsanering houdt voor de provincie Groningen in dat er een fors aantal vierkante meters dakbedekking in het landelijk gebied vervangen moet gaan worden. Dit betreft met name daken van agrarische schuren en stallen die beeldbepalend zijn in het open Groninger landschap en vaak een grote cultuurhistorische waarde hebben.

Groningers kenmerken zich door hun pragmatische kijk op de dingen: of het nou gaat om het terugdringen van de zee of om vernieuwing in de landbouw. Dit onderzoek brengt daarom zo pragmatisch mogelijk de bestaande oplossingen voor de asbestvervanging in beeld, maar schetst daarnaast ook de mogelijkheden en kansen van de asbestsanering. Leidraad hierbij is het benutten van nieuwe kansen met behoud van de cultuurhistorische waarden die het Groninger platteland zijn identiteit geven. Zo’n nieuwe kans is bijvoorbeeld het inzetten van het dak als productieoppervlak.