geen

Financiering van restauratie, herbestemming en onderhoud

23 november 2018 | De najaarseditie van het Platform Agrarisch Erfgoed ging over de vraag waar boerderij-eigenaren en hun adviseurs bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor restauratie, voor het realiseren van nieuwe functies en voor het onderhoud onvermijdelijk tegenaan lopen: waar haal ik het geld vandaan?  Het Platform biedt praktische informatie, bruikbare tips en inspirerende voorbeelden.

De bijeenkomst vond plaats op vrijdag 23 november 2018, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan het Smallepad 6 in Amersfoort.

Historische boerderijen staan in de belangstelling! Bij de beleidsmakers groeit het inzicht dat de instandhouding van dit karakteristieke erfgoed van groot belang is voor een succesvolle ontwikkeling van het platteland. Dat is een bemoedigende ontwikkeling. Maar niet vergeten mag worden dat het de eigenaren van die boerderijen zijn die het moeten doen!

Deze editie van het Platform Agrarisch Erfgoed richtte zich in het bijzonder op eigenaren, architecten, adviseurs, boerderijliefhebbers en andere belangstellenden. Wat komt er bij kijken om een boerderij te restaureren en een nieuwe, passende functie te geven? Hoe gaat zo’n restauratie- en herbestemmingsproces in z’n werk? Wat is het belang van goed onderhoud? Op welke financieringsmogelijkheden kan de eigenaar rekenen?

De middag werd geleid door Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland.

Programma

13.30 uur: Inloop met koffie

14.00 uur: Aanvang

  • Restauratie van boerderijen van ontwerp tot uitvoering. Philip Heitkamp, Buro Anno 1998
  • Kansen voor ‘hopeloze’ restauratie- en herbestemmingsprojecten: een rol voor de boerderijenstichtingen. Ewoud van Arkel, Agrarisch Erfgoed Nederland
  • Agrarisch erfgoed: stiefkindje in het herbestemmingsdomein. Arno Boon, BOEi

15:30 – 16:00 uur: Pauze

  • Agrarisch Erfgoed: (financiële) mogelijkheden en kansen voor de boerderijeigenaar. Ina Roeterdink en Hans Jacobs van het Nationaal Restauratiefonds en Guido Bogers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

17:00 uur: Netwerkborrel

Lees ook het uitgebreide verslag: klik hier.

Deze editie van het Platform Agrarisch Erfgoed is tot stand gekomen in goede samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds en Agrarisch Erfgoed Nederland.