geen

Boerderijenfonds biedt eigenaren nieuwe kansen

6 december 2019 | In de najaarseditie van het Platform Agrarisch Erfgoed is het Boerderijenfonds aangekondigd en toegelicht: een kersvers stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. De bijeenkomst vond plaats op vrijdagmiddag 6 december 2019 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland en de noodzaak van energietransitie. Particuliere eigenaren, de trekkers van vele herbestemmingsprojecten, zijn gebaat met financiële middelen en kennis voor hun kansrijke plannen. Hoe kan het Boerderijenfonds hierbij helpen? Wat beoogt het fonds en hoe past het in de landelijke ontwikkelingen?

De platformbijeenkomsten zijn vooral gericht op eigenaren en gebruikers van historische boerderijen, architecten, bouwhistorici en erfgoedadviseurs. Maar ook op makelaars, plattelandsontwikkelaars, overheidsambtenaren en -bestuurders. En verder op iedereen die het agrarisch erfgoed een warm hart toedraagt.

Programma

 • 12.30 uur
  Inloop met koffie
 • 13.00 uur
  Aankondiging van het Boerderijenfonds | Arjan de Zeeuw, directeur Kennis&Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ton Peters, voorzitter van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
 • 13.30 uur
  Wat is het Boerderijenfonds? | Gitta op den Akker, directeur Boerderijenfonds
 • 14.00 uur
  Een voorbeeld van herbestemming van een bijzondere boerderij | Hans Veurink, coördinator Vallei Horstee | Hoeve Groot Zandbrink
 • 14.30 uur
  Boerderijbehoud in een veranderend landschap | Frank Stroeken, ateliermeester Atelier Overijssel en werkzaam bij Wing
 • 15.00 uur
  Netwerkborrel

Binnenkort is het verslag van deze bijeenkomst beschikbaar. In de AEN-nieuwsbrief worden de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het Boerderijenfonds gevolgd.