geen

Boerderijenfonds biedt eigenaren nieuwe kansen

Deperman

6 december 2019 | In de najaarseditie van het Platform Agrarisch Erfgoed is het Boerderijenfonds aangekondigd en toegelicht: een kersvers stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. De bijeenkomst vond plaats op vrijdagmiddag 6 december 2019 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland en de noodzaak van energietransitie. Particuliere eigenaren, de trekkers van vele herbestemmingsprojecten, zijn gebaat met financiële middelen en kennis voor hun kansrijke plannen. Hoe kan het Boerderijenfonds hierbij helpen? Wat beoogt het fonds en hoe past het in de landelijke ontwikkelingen?

De platformbijeenkomsten zijn vooral gericht op eigenaren en gebruikers van historische boerderijen, architecten, bouwhistorici en erfgoedadviseurs. Maar ook op makelaars, plattelandsontwikkelaars, overheidsambtenaren en -bestuurders. En verder op iedereen die het agrarisch erfgoed een warm hart toedraagt.

Programma

  • Aankondiging van het Boerderijenfonds | Arjan de Zeeuw, directeur Kennis&Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ton Peters, voorzitter van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
  • Wat is het Boerderijenfonds? | Gitta op den Akker, directeur Boerderijenfonds
  • Een voorbeeld van herbestemming van een bijzondere boerderij | Hans Veurink, coördinator Vallei Horstee | Hoeve Groot Zandbrink
  • Boerderijbehoud in een veranderend landschap | Frank Stroeken, ateliermeester Atelier Overijssel en werkzaam bij Wing

Lees het uitgebreide verslag: klik hier. Ook zijn de presentaties van Gitta op den Akker en Frank Stroeken nog eens te bekijken. In de AEN-nieuwsbrief worden de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het Boerderijenfonds gevolgd.