geen

Alle stolpen worden gewaardeerd

7 maart 2020 | Alle stolpen in Noord-Holland worden door de provincie in kaart gebracht en gewaardeerd. De zogeheten waarderingskaart wordt dit jaar in opdracht gemaakt en moet een eerste basis vormen voor mogelijke verdere maatregelen van bescherming voor de toekomst. Erfgoedvereniging Heemschut voerde samen met de bij AEN aangesloten boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap, actie voor het langzame verdwijnen van de stolp uit het landschap.

Deze actie, Red de Stolp (zie ook hier), heeft de provincie Noord-Holland aan het denken gezet. 70 jaar geleden waren er nog 10.000 van deze unieke Noord-Hollandse boerderijen in het landschap te vinden, ondertussen is dat aantal afgenomen tot 5000 en nog elk jaar sneuvelen er tientallen door moedwillige sloop, brand of langdurig verval.

Heemschut is blij dat de provincie nu de handschoen oppakt en actief aan de slag gaat met het inventariseren van de duizenden stolpboerderijen. Daarbij worden belangenorganisaties en gemeenten actief betrokken. Ook worden er criteria voor waardering gemaakt waar de stolpboerderijen gewaardeerd kunnen worden.

De kaart wordt dit jaar gemaakt. De provinciebestuur wil daarna een verder debat voeren over op welke manier de langzame sloop gestopt kan worden. De waardenkaart sluit aan bij de in 2018 door de provincie opgestelde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, Stolpenstructuren.

Een van de punten waar Heemschut op aandringt is het invoeren van een verplichting van een vergunning bij sloop. Dat is nu niet het geval. Zonder zicht daarop worden zo veel stolpen stilletjes aan gesloopt.

Bron: Heemschut 23 jan. 2020