geen

Boerderijenfonds in tweede ronde

Boerderij Westerhûs (foto Henk Bootsma)

7 december 2020 (geactualiseerd bericht) | Op 24 november 2020 kregen zes boerderijeigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze zes projecten is een bedrag gemoeid van iets meer dan 900.000 euro. Het gaat hier om de tweede ronde. Al eerder, op 1 juli 2020 waren het acht initiatiefnemers die hun aanvragen positief beoordeeld zagen. In die eerste ronde werd 1,5 miljoen euro toegekend.

De door het Boerderijenfonds gegeven financiële bijdragen ondersteunen initiatieven gericht op gehele of gedeeltelijke herbestemming van historische boerderijen. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen, zoals bijvoorbeeld een dorpsontmoetingsplek, een ruimte voor culturele evenementen, een centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker, en een locatie voor groepslogies met workshopruimtes.

De aanvragen in de eerste ronde waren afkomstig uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zeeland. Ze hebben voor iets meer dan de helft van het aantal betrekking op rijksmonumentale panden. De overige projecten zijn gemeentelijk monument of een karakteristiek pand. In de tweede ronde ging het om boerderijen in de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Friesland en Overijssel. Hier hebben twee boerderijen de status van rijksmonument, één boerderij is gemeentelijk monument en drie zijn aangemerkt als beeldbepalend. 

De gehonoreerde projecten zijn te bekijken op de website van het Boerderijenfonds, op de speciaal daarvoor ingerichte pagina ‘projecten’ (klik hier). Zie ook de blog op de website van Nieuwe Oogst (klik hier).

Een belangrijk nevendoel van het Boerderijenfonds is gericht op kennisdeling en kennisverbreding. Op de website is inmiddels een begin gemaakt met kennispagina’s waar binnen de terreinen van herbestemming, restauratie en verduurzaming nuttige informatie toegankelijk wordt gemaakt (klik hier).