geen

Boerderijenfonds in tweede ronde

Boerderij Westerhûs (foto Henk Bootsma)

1 november 2020 | Op 1 juli 2020 kregen acht initiatiefnemers het goede nieuws dat hun aanvraag voor een bijdrage uit het Boerderijenfonds positief is beoordeeld. Met de toekenning aan deze acht projecten in de eerste ronde, is een bedrag gemoeid van in totaal 1,5 miljoen euro. Inmiddels is de indientermijn voor de tweede ronde gesloten en is de beoordeling van de ingediende aanvragen in gang gezet. Naar verwachting zijn de uitkomsten in december bekend.

Van de aanvragers in de eerste ronde was één aanvrager agrariër (de monumentale schuur maakt deel uit van een agrarisch bedrijf). De andere aanvragen kwamen van particulieren en van stichtingen. De aanvragen waren afkomstig uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zeeland. Ze hebben voor iets meer dan de helft van het aantal betrekking op Rijksmonumentale panden. De overige projecten zijn gemeentelijk monument of een karakteristiek pand.

De gehonoreerde projecten zijn te bekijken op de website van het Boerderijenfonds, op de speciaal daarvoor ingerichte pagina ‘projecten’ (klik hier). Zie ook de blog op de website van Nieuwe Oogst (klik hier).

Een belangrijk nevendoel van het Boerderijenfonds is gericht op kennisdeling en kennisverbreding. Op de website is inmiddels een begin gemaakt met kennispagina’s waar binnen de terreinen van herbestemming, restauratie en verduurzaming nuttige informatie toegankelijk wordt gemaakt (klik hier).