geen

Boerderijenfonds honoreert acht aanvragen

Boerderij Westerhûs (foto Henk Bootsma)

3 juli 2020 | Op woensdag 1 juli 2020 kregen acht initiatiefnemers het goede nieuws dat hun aanvraag voor een bijdrage uit het Boerderijenfonds door de beoordelingscommissie van het fonds positief is beoordeeld. Met de toekenning aan deze acht projecten is een bedrag gemoeid van in totaal 1,5 miljoen euro en krijgen acht boerderijen een nieuwe bestemming.

Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe functies, zoals een hospice, een klooster, een bezoekboerderij, een kinderdagverblijf en een dorpskamer, een woon-zorgcomplex en logies in combinatie met educatie-voorzieningen. Ook aandacht voor de erf- en landschapsinrichting en voor de toepassing van effectieve oplossingen ter bevordering van de duurzaamheid speelden bij de beoordeling een rol. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Gelderland en Noord-Brabant.

De uiterste inzenddatum voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2020. Zie voor meer informatie de website van het Boerderijenfonds.