geen

Waddenfondssubsidie voor driejarig boerderijenproject

13 april 2021 | Het Waddenfonds investeert bijna 4 ton in het project Karakteristieke boerderijen in het Waddengebied, dat door de Boerderijenstichting Noord-Holland (BSNH) is opgezet en waarbij de boerderijenstichtingen Fryslân en Groningen zich hebben aangesloten. Het getuigt van waardering voor de lijn die de boerderijenstichtingen al langer propageren: geef eigenaren kennis, inspiratie en een netwerk bij het herbestemmen van agrarisch erfgoed met nieuwe functies. En stimuleer zo het behoud ervan.

De boerderijen in het Waddengebied zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen in de streek en worden gezien als iconen van de plattelandscultuur. Dit wordt onderkend door het Waddenfonds dat € 390.000 in het project investeert. De boerderijenstichtingen willen daarvoor minimaal negen en maximaal twaalf markante voorbeeldboerderijen een nieuwe functie geven, zoals bijvoorbeeld een B&B of zorgboerderij. Eigenaren worden door de boerderijenstichtingen ondersteund bij de functieverandering. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed levert daarbij kennis aan. Zo worden de eigenaren ook geholpen bij het landschappelijk inpasbaar maken van de veranderingen aan hun boerderij. En bij een belangrijk vraagstuk; het terugdringen van het energieverbruik. Elke voorbeeldboerderij krijgt een ontvangstruimte en digitale middelen om op locatie informatie te geven over het project. Voor fietsers en wandelaars komt er een verhaalzuil aan de weg. Ook worden promotiefilmpjes, magazines en een reizende expositie gemaakt.

De Boerderijenstichting Noord-Holland is penvoerder en trekker van het project. Het project is opgezet samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, Hogeschool Inholland, Mooi Noord-Holland, Libau, Holland Boven Amsterdam en Visit Wadden. Ook de drie provincies zijn betrokken. Het project start in voorjaar 2021.