geen

De Duurzame Boerderij

8 mei 2021 | Onder de titel De Duurzame Boerderij heeft de boerderijenstichting die actief is in de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden, Boerderij & Erf, een projectbrief opgesteld, waarin aandacht wordt gegeven aan het noodzakelijke klimaatbeleid bij boerderijen en andere landelijke gebouwen. Dit document is gericht op de boerderij als bijzonder gebouw, maar geeft ook veel informatie voor andere panden. In de notitie staan ook eenvoudig te realiseren ideeën en tips.

Duurzaamheid als afgeleide doelstelling

Volgens haar doelstellingen richt Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden (kortweg Boerderij & Erf AKV) zich op het behoud, herstel, ontwikkeling en herbestemming van boerderijen en haar omgeving. Daarbij kan aandacht voor duurzaamheid niet ontbreken. Op basis van het klimaatakkoord wordt de komende tijd van iedereen verwacht dat hij of zij maatregelen neemt om aan de gestelde eisen te voldoen. In de nieuwbouw is dat meestal niet zo moeilijk. Maar bij oudere panden, zonder kruipruimte en spouwmuren, is vaak een specifieke aanpak nodig.

Energiehuishouding in oudere gebouwen

Oudere panden zijn tochtig, soms slecht te verwarmen en vochtig Boerderij & Erf wil hier wat aan doen en heeft in haar beleidsplan de veelbelovende tekst ‘energieneutraal maken van boerderijen’ opgenomen. Daar wil de stichting met de nu uitgebrachte notitie, die moet worden gezien als de eerste fase in een groter project, handen en voeten aan geven.

Duurzaamheid als maatschappelijke opgave

De overheid heeft het ambitieuze doel om over 30 jaar de hoeveelheid benodigde fossiele brandstoffen terug te brengen met 95% van het oude niveau. Iedereen kent de op tal van daken en zelfs op de grond al verschijnende zonnepanelen. De discussies over windmolens laaien steeds weer op. En iedereen is het er over eens dat er wat moet gebeuren. En dan liefst niet in de eigen achtertuin…

Boerderij & Erf komt graag in contact met mensen met praktijkervaring

Voor een goede aanpak van de problemen zoekt Boerderij & Erf goede voorbeelden die aangeven hoe je de problemen kunt aanpakken. Eigenaren en bewoners, die al ervaring hebben met het verduurzamen van met name oudere gebouwen kunnen anderen van dienst zijn door hun verhalen te delen en door te laten zien wat zij hebben bereikt. Dat kan op locatie, door mensen te ontvangen. Of het kan ook aan de hand van foto’s. U kunt reageren naar de projectleider van dit project, Frans van den Berg. E-mail of telefoon. Meer informatie is te vinden op de website van Boerderij & Erf (klik hier).

De projectbrief De Duurzame Boerderij is hier te lezen.