geen

Boerderij in beweging!

20 oktober 2021 (geactualiseerd bericht) | Het programma Boerderij in beweging omvat een reeks ontmoetingen met als thema de kansen die historische boerderijen bieden bij de veelomvattende veranderingen van het platteland. De startbijeenkomst van Boerderij in beweging was online en had de vorm van een rondetafelgesprek. Het gesprek vond plaats op 14 oktober jl.. 

Rondetafelgesprek

Gespreksleider Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, ging in gesprek met Cees Veerman, Edwin Raap, Ingrid Jansen, Anne Seghers en Rian van Dam over de actualiteit van het veranderende platteland. Het gesprek werd gevoerd vanuit verschillende invalshoeken: overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaven, erfgoed en plattelandsontwikkeling. Een uitgebreid verslag is beschikbaar op deze website: klik hier.

Aanleiding voor Boerderij in beweging

De rode draad van het programma Boerderij in beweging is de inzet van het agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en de herinrichting van een leefbaar platteland. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en de vraag naar huisvesting zullen het platteland sterk veranderen. Herbestemming van historische boerderijen biedt kansen en is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Gasten Rondetafelgesprek

Cees Veerman: agrariër, econoom en voormalig minister van LNV;
Edwin Raap: specialist landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
Ingrid Jansen: directeur van Stimuland;
Rian van Dam: burgemeester gemeente Hollands Kroon en lid van het Bestuur van de P10-plattelandsgemeenten;
Anne Seghers: ruimtelijk strateeg en ontwerper bij Ruimtevolk.

Voor wie is Boerderij in beweging bedoeld?

Het programma richt zich op medewerkers van overheden (provincie en gemeentes), van semi-overheden, (bijv. landschapsbeheer, provinciale organisaties op gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed), van maatschappelijke organisaties. Ook op burgers en burgerinitiatieven die betrokken zijn bij het plattelandsontwikkeling en agrarisch erfgoed.

Terugkijken

De startbijeenkomst vond online plaats. Hier kunt u de startbijeenkomst nog eens kunt terugkijken. Klik hier.

Vervolg van het programma Boerderij in beweging

De volgende bijeenkomst in de reeks was gepland op 9 december 2021 en zou plaatsvinden in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden onder de gezamenlijke vlag van Boerderij in beweging en de provincie Fryslân. In verband met de sterk aantrekkende Corona besmetting is besloten de bijeenkomst op te schuiven naar het volgende jaar. Nadere informatie over tijdstip, programma en aanmelden volgt zo gauw dat kan. Klik hier.

 

 

 

 

Boerderij in beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.