geen

Boerderij in Beweging!

14 september 2021 | Het programma Boerderij in Beweging omvat een reeks ontmoetingen met als thema de kansen die historische boerderijen bieden bij de veelomvattende veranderingen van het platteland. De startbijeenkomst van Boerderij in Beweging is online en heeft de vorm van een rondetafelgesprek. Het gesprek vindt plaats op 14 oktober 2021 van 15.30-17.00 uur

Rondetafelgesprek

Gespreksleider Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, gaat in gesprek met Cees Veerman, Edwin Raap, Ingrid Jansen, Anne Seghers en Rian van Dam en over de actualiteit van het veranderende platteland. Het gesprek wordt gevoerd vanuit verschillende invalshoeken: overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaven, erfgoed en plattelandsontwikkeling.

Aanleiding voor Boerderij in Beweging

De rode draad van het programma Boerderij in Beweging is de inzet van het agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en de herinrichting van een leefbaar platteland. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en de vraag naar huisvesting zullen het platteland sterk veranderen. Herbestemming van historische boerderijen biedt kansen en is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Gasten Rondetafelgesprek

Cees Veerman: agrariër, econoom en voormalig minister van LNV;
Edwin Raap: specialist landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
Ingrid Jansen: directeur van Stimuland;
Rian van Dam: burgemeester gemeente Hollands Kroon en lid van het Bestuur van de P10-plattelandsgemeenten;
Anne Seghers: ruimtelijk strateeg en ontwerper bij Ruimtevolk.

Voor wie is Boerderij in Beweging bedoeld?

Het programma richt zich op medewerkers van overheden (provincie en gemeentes), van semi-overheden, (bijv. landschapsbeheer, provinciale organisaties op gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed), van maatschappelijke organisaties. Ook op burgers en burgerinitiatieven die betrokken zijn bij het plattelandsontwikkeling en agrarisch erfgoed.

Aanmelden en terugkijken

De startbijeenkomst vindt online plaats. De aanmeldingen verlopen via de Erfgoedacademie. Als u zich aanmeldt, dan ontvangt u enkele dagen voor aanvang een link om deel te nemen. Na afloop ontvangt u een link waarmee u de startbijeenkomst nog eens kunt terugkijken. Klik hier.

Vervolg van het programma Boerderij in Beweging

Na de startbijeenkomst van 14 oktober 2021 volgen meerdere ontmoetingen, online en op locatie. Boerderij in Beweging loopt door in 2022 en wellicht ook in 2023. Nadere informatie over het complete programma Boerderij in Beweging is de komende tijd te vinden op de website van het Boerderijenfonds. Klik hier.

 

 

 

 

Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.