geen

Boerderijenfonds honoreert vier projecten

29 september 2021 | In de afgelopen weken kregen vier boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning van een financiële bijdrage aan deze vier projecten is een bedrag gemoeid van bijna 900.000 euro.

De vier historische boerderijen krijgen een gehele of gedeeltelijke nieuwe bestemming. Daarbij is er niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van de gebouwen en het bijbehorend erf, maar is er ook gekeken naar de meerwaarde die het project oplevert voor de omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van het erf én het omliggende land wordt verbeterd. De herbestemming komt in deze derde ronde van het Boerderijenfonds tot uitdrukking in meerdere nieuwe functies: natuur-inclusief boeren gecombineerd met publieksontvangst, recreatieve toepassingen met aandacht voor cultuur en historie. Ook is er een coöperatieve Herenboerderij met dagbesteding voor jong-dementerenden.

De gehonoreerde projecten zijn te vinden in de provincies Overijssel, Friesland en Utrecht. Twee boerderijen hebben de status van rijksmonument, één boerderij is gemeentelijk monument en één is betiteld als karakteristiek pand. Op de website van het Boerderijenfonds is meer informatie te vinden over de gehonoreerde projecten.

Over het Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Het fonds is gericht op zich in kwaliteit onderscheidende projecten van particuliere initiatiefnemers. Het gaat in alle gevallen om historisch waardevolle boerderijen die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden gesteund.

De uiterste inzenddatum voor de vierde aanvraagronde is 1 april 2022.