geen

Uw bijdrage wordt gevraagd!

20 oktober 2021 | De Vonderhoek gaat op de schop, zicht op het platteland van morgen. Onder deze titel wordt een bijzondere theatervoorstelling ontwikkeld die in 2022 op verschillende plekken in Nederland wordt opgevoerd. Om het stuk in te studeren en voor te bereiden op het voorgenomen tournee, is vanaf vandaag een crowdfundingcampagne gestart via het platform Voor de Kunst. Klik hier! Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

De thematiek van het stuk

Waar komen de windmolens te staan? En de zonnevelden? Waar bouwen we al die noodzakelijke woningen? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Hoe brengen we de biodiversiteit weer op een aanvaardbaar niveau? Wat betekent de landbouw voor onze voedselproductie? Wie beheert het landschap? Hoe behouden we het cultuurlandschap met daarin al die oude boerderijen? Hoe houden we het platteland vitaal en aantrekkelijk?

In de theatervoorstelling De Vonderhoek gaat op de schop wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen. En méér. Misschien liggen de oplossingen wel heel dichtbij, misschien gewoon bij onszelf.

Stel, een groep plattelandsbewoners krijgt en neemt de verantwoordelijkheid voor hun buurt, voor hun directe leefomgeving. Stel dat ze in gezamenlijkheid de oplossingen bedenken voor al die urgente vraagstukken die in de maatschappij zo’n grote rol spelen. Dat ze hun onderlinge verschillen in opvatting en leefwijze accepteren en dat ze zich aaneensluiten. Dat ze een burgerinitiatief vormen dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van leven in hun buurtschap.

De totstandkoming

De Vonderhoek gaat op de schop is als theatervoorstelling ontwikkeld door Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met Gerard Hendrix (HX). Het motief is dat het behoud van de historische boerderijen alles te maken heeft met wat de bewoners van die boerderijen, de bewoners van het platteland, belangrijk vinden. In die zin weet het stuk zich geïnspireerd door het manifest Gebruik de Boerderij! dat u op deze website in de rechter kolom aantreft.

De tekst van het theaterstuk is geschreven door Gerard Hendrix en bewerkt door Suzanne Prak. De laatste voert tevens de regie. De spelers zijn ervaren amateurs afkomstig uit het midden en het oosten van het land.

Opvoeren in eigen kring?

AEN stelt deze theaterproductie als compleet pakket ter beschikking aan boerderijenstichtingen en andere organisaties die zich richten op erfgoed en plattelandsontwikkeling. Het pakket bevat het stuk, de regie, de spelers, het decor, geluid en licht en promotioneel materiaal. Voor extra informatie over de mogelijkheden om het theaterstuk op te voeren in eigen kring: neem contact op met Ewoud van Arkel of Gerard Hendrix.