geen

Zicht op het platteland van morgen

18 augustus 2022 (geactualiseerd bericht) | De Vonderhoek gaat op de schop, zicht op het platteland van morgen. De première van dit bijzondere theaterstuk was op zondag 22 mei jl. op een prachtige locatie in de gemeente Voorst: de boerderij De Oude Poll in Voorst. De opkomst was goed, alle stoelen waren bezet. Hetzelfde geldt voor de uitvoeringen die een paar weken later plaatsvonden op de boerderij Groot Hobbelink op het landgoed Twickel.

De thematiek van het stuk

Waar komen de windmolens te staan? En de zonnevelden? Waar bouwen we al die noodzakelijke woningen? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Hoe brengen we de biodiversiteit weer op een aanvaardbaar niveau? Wat betekent de landbouw voor onze voedselproductie? Wie beheert het landschap? Hoe behouden we het cultuurlandschap met daarin al die oude boerderijen? Hoe houden we het platteland vitaal en aantrekkelijk?

In de theatervoorstelling De Vonderhoek gaat op de schop wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen. En méér. Misschien liggen de oplossingen wel heel dichtbij, misschien gewoon bij onszelf.

Stel, een groep plattelandsbewoners krijgt en neemt de verantwoordelijkheid voor hun buurt, voor hun directe leefomgeving. Stel dat ze in gezamenlijkheid de oplossingen bedenken voor al die urgente vraagstukken die in de maatschappij zo’n grote rol spelen. Dat ze hun onderlinge verschillen in opvatting en leefwijze accepteren en dat ze zich aaneensluiten. Dat ze een burgerinitiatief vormen dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van leven in hun buurtschap.

De totstandkoming

De Vonderhoek gaat op de schop is als theatervoorstelling ontwikkeld door Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met Gerard Hendrix (HX). Het motief is dat het behoud van de historische boerderijen alles te maken heeft met wat de bewoners van die boerderijen, de bewoners van het platteland, belangrijk vinden. In die zin weet het stuk zich geïnspireerd door het manifest Gebruik de Boerderij! dat u op deze website in de rechter kolom aantreft.

De tekst van het theaterstuk is geschreven door Gerard Hendrix en bewerkt door Suzanne Prak. De laatste voert tevens de regie. De spelers zijn ervaren amateurs afkomstig uit het midden en het oosten van het land.