geen

Zicht op het platteland van morgen

6 mei 2022 (geactualiseerd bericht) | De Vonderhoek gaat op de schop, zicht op het platteland van morgen. De première van dit bijzondere theaterstuk is op zondag 22 mei 2022 op een prachtige locatie in de gemeente Voorst: de boerderij De Oude Poll aan de Deventerweg 1, Voorst.  Aanvang 16.00 uur. Informatie over de première vindt u in de digitale folder die u hier kunt downloaden.

Helaas is de première inmiddels uitverkocht! Het spijt ons om geïnteresseerden te moeten teleurstellen.
Maar niet getreurd: er zijn meerdere mogelijkheden om De Vonderhoek gaat op de schop te bekijken! Op 27, 28 en 29 mei wordt het stuk opgevoerd in Delden op de boerderij Groot Hobbelink aan de Lage Eschweg 4. Zie voor meer informatie de website van het Wilmink Theater.

De thematiek van het stuk

Waar komen de windmolens te staan? En de zonnevelden? Waar bouwen we al die noodzakelijke woningen? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Hoe brengen we de biodiversiteit weer op een aanvaardbaar niveau? Wat betekent de landbouw voor onze voedselproductie? Wie beheert het landschap? Hoe behouden we het cultuurlandschap met daarin al die oude boerderijen? Hoe houden we het platteland vitaal en aantrekkelijk?

In de theatervoorstelling De Vonderhoek gaat op de schop wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen. En méér. Misschien liggen de oplossingen wel heel dichtbij, misschien gewoon bij onszelf.

Stel, een groep plattelandsbewoners krijgt en neemt de verantwoordelijkheid voor hun buurt, voor hun directe leefomgeving. Stel dat ze in gezamenlijkheid de oplossingen bedenken voor al die urgente vraagstukken die in de maatschappij zo’n grote rol spelen. Dat ze hun onderlinge verschillen in opvatting en leefwijze accepteren en dat ze zich aaneensluiten. Dat ze een burgerinitiatief vormen dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van leven in hun buurtschap.

De totstandkoming

De Vonderhoek gaat op de schop is als theatervoorstelling ontwikkeld door Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met Gerard Hendrix (HX). Het motief is dat het behoud van de historische boerderijen alles te maken heeft met wat de bewoners van die boerderijen, de bewoners van het platteland, belangrijk vinden. In die zin weet het stuk zich geïnspireerd door het manifest Gebruik de Boerderij! dat u op deze website in de rechter kolom aantreft.

De tekst van het theaterstuk is geschreven door Gerard Hendrix en bewerkt door Suzanne Prak. De laatste voert tevens de regie. De spelers zijn ervaren amateurs afkomstig uit het midden en het oosten van het land.

Om het stuk in te studeren en voor te bereiden op het voorgenomen tournee, werd op 20 oktober 2021 een crowdfundingcampagne gestart via het platform Voor de Kunst. Die campagne heeft het gestelde doel ruimschoots gehaald en is inmiddels afgesloten.

Het stuk wordt op meerdere locaties uitgevoerd. Voor gedetailleerde informatie, zie de website. Klik hier.

Opvoeren in eigen kring?

AEN stelt deze theaterproductie als compleet pakket ter beschikking aan boerderijenstichtingen en andere organisaties die zich richten op erfgoed en plattelandsontwikkeling. Het pakket bevat het stuk, de regie, de spelers, het decor, geluid en licht en promotioneel materiaal. Voor extra informatie over de mogelijkheden om het theaterstuk op te voeren in eigen kring: neem contact op met Ewoud van Arkel of Gerard Hendrix.