geen

Boerderijenstichting in Drenthe

1 november 2021 | De pas opgerichte boerderijenstichting Drents Agrarisch Erfgoed (DAE) hield op 27 oktober 2021 haar startbijeenkomst met een voordracht gegeven door de Groningse hoogleraar Theo Spek. De titel luidde: Agrarische landschappen van Drenthe: een eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst.

De jonge organisatie richt zich op het behoud en de bescherming van het agrarisch erfgoed in Drenthe. De lezing van Theo Spek paste dus goed bij de ambities van de boerderijenstichting. Het leven op het platteland krijgt immers steeds meer aandacht in onze samenleving en er komen grote vraagstukken op ons af. Vraagstukken op het gebied van energietransitie, aanpassing van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, de oprukkende verstedelijking en de broodnodige klimaatadaptatie. Opgaven die ook gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe. De stichting DAE wil graag bijdragen aan deze ontwikkelingen, zodat karakteristieke ensembles van boerderijen, bijgebouwen en erven, maar ook het Drents agrarisch cultuurlandschap op een duurzame wijze doorgegeven kunnen worden aan de generaties na ons.

Het boerderijenstichting DAE werkt samen met partners, waaronder het Drents Landschap en biedt een digitaal platform voor informatie en vragen omtrent het Drents agrarisch erfgoed (klik hier). Daarnaast geeft het DAE voorlichting door middel van bijeenkomsten en publicaties.