geen

Boerderij, erf en landschap

12 december 2021 | Bij herbestemmingsplannen wordt vaak onvoldoende ingespeeld op de cultuurhistorie van het erf en de relatie tussen erf en landschap. Meer kennis over de oorspronkelijke  inrichting van het boerenerf en van de beplanting met in de streek passende bomen, planten en gewassen, draagt bij aan een zorgvuldiger en beter passende herbestemming van de historische boerderij. Het Boerderijenfonds heeft om die reden een aantal korte films laten maken waarin elementaire kennis over het boerenerf op een prachtige manier toegankelijk wordt gemaakt.

In drie afleveringen van elk ongeveer 9 minuten nemen de landschapsarchitecten Greet Bierema, Stieneke van der Wal en Anneke Coops de kijker mee langs zes boerderijen op verschillende plekken in Nederland. In alle gevallen gaat het om herbestemmingsprojecten die een financiële bijdrage hebben gekregen uit het Boerderijenfonds. Aan bod komen onderwerpen als de traditionele indeling in voor- en achtererf, de combinatie van wonen en werken op de boerderij en de agrarische geschiedenis als inspiratiebron voor de ontwikkeling. Ook de relatie tussen erf en het omringende landschap wordt belicht.

Bekijk de korte films hier:

Het boerenerf deel 1. Wonen en werken op één plek: voor en achter

Het boerenerf deel 2. De geschiedenis als inspiratie 

Het boerenerf deel 3. Erf en landschap