geen

Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen

18 augustus 2022 | De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt een informatieve serie korte video’s op de website over verduurzaming. Met een aantal fraaie voorbeelden van boerderijen die door de initiatiefnemers toekomstbestendig zijn gemaakt, zoals een 200 jaar oude boerderij te Borculo, Boerderij Westbosch te Leidschendam en een stolpboerderij te Westbeemster. Voor meer inspirerende voorbeelden: Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen.

De serie laat goed zien dat verduurzaming van boerderijen iedere keer maatwerk is. Want al zijn boerderijen met hun hoge leeftijd op zichzelf (vanuit circulariteit) al duurzaam, in gebruik zijn ze dat vaak niet. Er valt nog veel winst te behalen. Zónder dat deze gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen. Een monumentale boerderij verduurzamen vraagt om maatwerk en een integraal verduurzamingsplan.

De Routekaart Verduurzaming Monumenten bevat de gezamenlijke strategie van alle betrokken organisaties (waaronder ook Het Boerderijenfonds) om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO₂-reductie. Het verduurzamen van de monumenten staat centraal, maar zeker zo belangrijk is het behoud van de monumentale waarden en het in gebruik houden van monumenten.

Het tijdschrift Monumentaal besteedde aandacht aan het feit dat RCE eigenaren gaat helpen hun monumenten te verduurzamen. Het voornemen is vervat in een brief van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), mede namens staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) als antwoord op een motie die door Tweede Kamerleden Van Haga, Van der Plas en Eerdmans was ingediend. De motie vroeg om een onderzoek naar obstakels voor eigenaren bij de isolatie van hun monument, hoe deze hobbels weggenomen worden en in hoeverre een landelijke richtlijn eigenaren zou kunnen ondersteunen.