geen

Privacy, cookies en aansprakelijkheid

 

 

Privacy

Deze website en de bijbehorende onregelmatig verschijnende nieuwsbrief worden u aangeboden door Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (hierna te noemen AEN).

AEN gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de voorschriften gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (v/h Wet Bescherming Persoonsgegevens).

AEN gebruikt uw persoonsgegevens (alleen voor- en achternaam, en e-mailadres) alleen ten behoeve van het door u aangemelde abonnement op de nieuwsbrief die verspreid wordt met behulp van het programma Mailchimp.

AEN zal uw persoonsgegevens in geen geval doorspelen aan een derde partij. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die niet door onbevoegden kan worden benaderd.

Via de link onderaan in de nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde uitschrijven waarmee uw persoonsgegevens uit de database worden verwijderd. Ook kunt u via deze link wijzigingen aanbrengen, bijv. een ander e-mailadres.

Cookies

AEN maakt gebruik van cookies (kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen). De cookies worden gebruikt ten behoeve van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. AEN gebruikt deze dienst om bezoekersstatistieken bij te houden.

Mocht u geen prijs stellen op het gebruik van cookies dan kunt u in de instellingen van uw browser aangeven dat u geen cookies wil accepteren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die AEN aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de website of in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

AEN kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website of in de nieuwsbrief geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AEN sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. AEN is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Indien u vragen mocht hebben over de privacy, cookies of aansprakelijkheid dan kunt u een bericht sturen via deze website.