geen

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Boerderijen bepalen het beeld van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Al vanaf de ontginning van het gebied rond de 11e eeuw. Sindsdien hebben ze een ontwikkeling meegemaakt en tijden van welvaart (gouden eeuw) en armoe (watersnoden en veeziekten) meegemaakt.logo_bene_100

De boerderijen zijn gebouwd in linten langs wegen en riviertjes. Ze zijn er niet weg te denken. Maar het voortbestaan van steeds meer boerderijen wordt bedreigd.

Doordat een aantal boeren hun bedrijfsactiviteiten stopt, raken de boerderijen hun oorspronkelijke functie kwijt of dreigen zelfs helemaal te verdwijnen. Daarom is in 1998 Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden opgericht. Een organisatie, die zich inzet voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de beeldbepalende boerderijen en andere streekeigen bebouwing.

Gijbeland

Gijbeland

Dit geldt ook voor de boerenervenor het behoud, herstel en ontwikkeling van de beeldbepalende boerderijen
en andere streekeigen bebouwing. Dit geldt ook voor de boerenerven.

ACTIVITEITEN VAN BOERDERIJ & ERF

  • Het geven van gericht advies en voorlichting aan boerderijeigenaren, overheden en andere betrokkenen.
  • Signaleren van bedreigde situaties via een netwerk van contactpersonen.
  • Advisering en planverzorging voor onderhoud, restauratie, bouwhistorie en subsidiemogelijkheden.
  • Het verzorgen van lezingen, cursussen, exposities en het organiseren van bijeenkomsten en symposia.
  • Uitgeven van publicaties. Deze zijn te vinden op de website.
  • Samenstelling van toeristische routes langs boerderijen.
  • Inventariseren van het boerderijenbestand en het verzamelen van informatie over boerderijen, bijgebouwen en erven.
  • Overleg met gemeenten, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Beheren van een beeldbank met foto’s van boerderijen en boerenerven.
  • Tweemaal per jaar een nieuwsbrief voor leden.

HOE WERKT BOERDERIJ & ERF

Boerderij van Fam. de Groot

Boerderij van Fam. de Groot

Veel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor het uitvoeren van projecten wordt vaak een bureau ingeschakeld.

Leden van de Vereniging Vrienden van Boerderij & Erf A-V zijn nauw betrokken bij de activiteiten, en kunnen zonder kosten of met korting profiteren van activiteiten.

Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.

bankrekening 3250.74.739

e-mail: secretariaat[at]boerderijenerf.nl

website: www.boerderijenerf.nl