geen

ANBI verantwoording

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam van de stichting
Agrarisch Erfgoed Nederland

RSIN
822614856

Bezoekadres/postadres
Hakkertsweg 27, 7451 LR Holten

Doelstelling stichting
De stichting bevordert het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen, erven en directe omgeving en andere agrarische erfgoederen, die zijn gelegen in heel Nederland. Zij treedt daarbij op als centrale (gespreks-)partner jegens landelijke en – indien gewenst – lokale overheden en andere partijen en belangengroeperingen. De stichting ontwikkelt en houdt in stand een samenwerkingsverband tussen (meer op lokaal niveau actieve) organisaties die eenzelfde doel nastreven als de stichting.

Hoofdlijn beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
– het zijn van vraagbaak bij, en het geven van informatie over wetten en andere regelgeving, waar eigenaren van historische boerderijen mee te maken hebben;
–  het ondersteunen bij het aanvragen van financiële middelen voor behoud, restauratie, herbestemming, promotie- en/of andere plannen;
–  het verzamelen, bundelen en beschikbaar maken van (bouw) historische informatie en kennis;
–  het organiseren van netwerkbijeenkomsten en van een virtueel netwerk.

Samenstelling bestuur
Klik hier

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning. Zij komen wel in aanmerking voor vergoeding van gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor het verslag van het AEN 3-jarenproject periode 2017-2018 en klik hier voor het eindverslag van het project BIM, afgesloten in 2018

Financiële verantwoording
Klik hier voor het overzicht 2022
Klik hier voor het overzicht 2023