geen

Boerenerf doelstelling

Vanaf 2015 draait bij AEN het project Boerenerf. Daarmee wordt de aandacht gericht op alles wat het erf betreft, van siertuinen tot kippen, van boomgaard tot vergeten groenten, van stallen tot hooibergen. Maar ook op alles waar boerderij en erf aan grenzen. Voor wetgeving gaat u naar een andere rubriek op deze site betreffende omgevingswet en erfgoedwet.

De doelstelling voor het netwerk is:

Bij te dragen aan:

  • Bewoners van het  platteland actief betrekken bij de duurzame instandhouding van de historische boerenerven.
  • Provinciebreed maatschappelijke aandacht vragen voor het historische boerenerf als belangrijke drager van landschap en streekidentiteit, zodat herstel en ontwikkeling van boerenerven en streekeigen inpassing van nieuwe ontwikkelingen rond wonen en werken in het platteland blijft plaatsvinden.

Maar ook:

  • Bewoners van boerenerven informeren over en enthousiasmeren voor streekeigen inrichting en beheer van hun boerenerf;
  • Verzamelen van kennis en ontsluiten van informatie over streekeigen inrichting van het boerenerf gericht op bewoners/eigenaren van boerenerven;
  • Bevorderen dat inwoners van de regio een aantal publiekactiviteiten rond boerenerven bezoeken en geïnformeerd raken over het belang van streekeigen boerenerven in het landschap
  • Verbinden van organisaties (inclusief overheden) op het gebied van het boerenerf en het betrekken van bewoners van het platteland bij vrijwilligerswerk gericht op het boerenerf, samen met deze organisaties.

Mensen actief betrekken bij de cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving.

  • Langzaam zal hier het overzicht groeien. Als koepelstichting doen we geen zaken dubbel, en dus zult u hier veel links gaan vinden. Maar ook via het menu kunt u aan uw trekken gaan komen. Graag houden we ons voor aanleveren van links of content aanbevolen.

In de rubriek opstallen zullen we aandacht gaan besteden aan de hooiberg, de kapschuur, het kippenhok, het bakhuus.

In de rubriek groen  gaan we kijken naar de siertuinen, de stinzeplanten, de boomgaard, de moestuin, vergeten planten, bomen en groenten.

Banner1