geen

Boerenerf definitie

Ons Nederlandse landschap is uniek in de wereld. Hoewel bescheiden qua oppervlak, kent het verschillende landschapstypen die nergens anders voorkomen.
Dat Nederlandse landschap heeft zijn bijzondere karakter vooral te danken aan vele generaties boeren die het door hun landbouwactiviteiten hebben vormgegeven. Maar inmiddels is het ernstig bedreigd geraakt door tal van ontwikkelingen. Dat zijn, behalve de grote veranderingen in de landbouw zelf, ook dorps- en stadsuitbreidingen en de aanleg van wegen. Hierdoor is al een groot deel van het oorspronkelijke karakter van ons platteland verloren gegaan. En natuurlijk kun je niet alles behouden. Het platteland is een economisch levend landschap wat altijd in beweging zal zijn. Maar het is belangrijk om uit iedere periode mooie, kenmerkende elementen te behouden.

Vroeger waren boerderijen en hun erven nauw met het landschap verbonden. Elke streek  had zijn eigen landschappelijke kenmerken en die vond je terug in de bouw van de boerderij en de opstallen maar zeer zeker ook in de structuur van de erven. Diverse regio’s  doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het traditionele regionaal boerenerf herkenbaar blijft in het dorp en in het landschap. Zij willen zoveel mogelijk kennis van oude  boerenerven vastleggen en die aan nieuwe boerderijbewoners en andere geïnteresseerden doorgeven.

Wat is een boerenerf?

Stichting Boerenerf Gelderland geeft de volgende definitie:

boerderij-4-lagen

Een boerenerf is een landschapsensemble van:

– de historische bedrijfsgebouwen en de kleine gebouwde objecten op het erf om de boerderij;

– de groene erfbeplanting in de traditionele indeling van voor-, zij- en achtererf en aanwezige waterelementen;

– de historie van het erf en hoe die in het heden nog aanwezig is/zichtbaar is of is gemaakt en wordt ingezet voor de toekomst.

Al deze facetten van het boerenerf zijn van belang bij het streven naar de instandhouding van een hoogkwalitatief, streekeigen landschap samen met streekbewoners en organisaties die zich betrokken voelen bij hun omgeving en willen overgaan tot actie.

Voor de doelstelling van het netwerk: klik hier