geen

Brabant

Stichting De Brabantse Boerderij

Boerderijen, schuren, bakhuizen, erven met bijv. hoogstamboomgaarden, houtwallen, oude perceelsindelingen en bolle akkers moeten behouden blijven.

Daarvoor staat de Stichting De Brabantse Boerderij,voor boerderij, erf, land en erfgoed.

Boerderij van Van Berlo, Boekel ("Boerderij van het Jaar, 2003")

Boerderij van Van Berlo, Boekel (“Boerderij van het Jaar, 2003”)

Al sinds de jaren 1960 maken mensen en organisaties in Noord-Brabant zich druk over wat er met onze boerderijen gebeurt. Brabants Heem richtte een Commissie Boerderijenzorg op, die gemeenten moest adviseren bij restauratie en herbestemming van boerderijen. In 1986 werd de Boerderijenstichting Noord-Brabant opgericht en later kwam daar nog bij het Platform Behoud de Brabantse Boerderij.

Door deze partijen werd in Noord-Brabant in 2003 het provinciale “Jaar van de Boerderij” georganiseerd. Tijdens een symposium op 7 april 2003 in Tilburg werd deVerkaring van Tilburg aangenomen. In de Verklaring staat de bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle Brabantse boerderijen in hun habitat centraal. Eigenaren en overheden worden opgeroepen om mee te werken aan dat doel.

Deze organisaties gingen met de Verklaring van Tilburg in de hand steeds hechter samenwerken. Zij vonden immers dat je dingen niet dubbel moet doen en dat je één duidelijk gezicht moet hebben naar o.a. boerderijeigenaren en overheden. Daarom hebben zij samen op 1 april 2009 deStichting De Brabantse Boerderij opgericht en hun activiteiten daarin voortgezet.

Als onderschrift heeft de Stichting ‘voor boerderij, erf, land en erfgoed’. Dit onderschrift is niet voor niets gekozen. Niet alleen de boerderij, het hoofdgebouw dus, is belangrijk. Even belangrijk zijn de historische agrarische en andere bijgebouwen als de schuur, de schop of het bakhuis. Ook het boerenerf en het omringende agrarisch cultuurlandschap verdienen onze aandacht. Als we over de boerderij schrijven of praten bedoelen we al deze onderdelen.

Uitgebouwde boerderij Liempde

Uitgebouwde boerderij Liempde

Stichting De Brabantse Boerderij
voor boerderij, erf, land en erfgoed

Secretariaatsadres:

Monumentenhuis Brabant
Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg
tel. 0162-511833; fax 0162-510788
zend een e-mail

 

www.debrabantseboerderij.nl