geen

Archief | oktober, 2014

Uitleg op Erve Olieslager door Louis Volker - foto TE 2104

Twentse ervendag succes

Veel belangstelling voor de Twentse Ervendag 2014 Zo’n 100 enthousiaste boerderijliefhebbers maakten gebruik van de mogelijkheid om op zaterdag 27 september jl. een bezoek te brengen aan één of meerdere van de in het totaal  12 opengestelde historische Twentse boerderijen. Tussen de deelnemende boerderijen bestonden verschillen, maar zeker ook overeenkomsten: alle zijn geslaagde voorbeelden van…
Lees verder

monumentenbord-620

Monumentenbord

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten nu goed herkenbaar We hebben op dit moment ongeveer 60.000 Rijksmonumenten en 45.000 gemeentelijke monumenten. Die worden allemaal aangeduid met verschillende borden en logo’s. Daardoor zijn ze niet goed herkenbaar. En dat is jammer, want zo wordt de kans op een bijzondere kennismaking gemakkelijk gemist. Daarom is het zo goed dat…
Lees verder

Prijs voor jong talent

Tijdens het Nationaal Monumentencongres op 13 november zal voor het eerst een prijs voor jong talent worden uitgereikt. Hij of zij die onderneemt in de monumentensector en daarin een opvallende rol, bijzondere competentie of innovatieve aanpak laat zien, maakt kans op de eerste Jong Talent Award. Aanmelden kan nog tot en met 15 oktober! De…
Lees verder

Internationaal Congres Raakvlak Landschap-Cultureel Erfgoed

Van 5-7 november vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort het 3-daagse internationale congres ‘Cheriscape’ plaats. Tijdens deze 3 dagen worden onderzoek naar en nieuwe ideeën over het raakvlak tussen landschap en cultureel erfgoed gedeeld. Hoe kunnen deze disciplines bijdragen aan grote sociale en fysieke veranderingen die op het Europese landschap afkomen?…
Lees verder

aan grond gebonden

Ewald Mensink: Aan Grond Gebonden   Zaterdag 8 november 2014 om 14.00 uur zal  in het Oale Roadhoes te Tubbergen ‘Aan Grond Gebonden’ worden gepresenteerd. Het boek telt zo’n 400 pagina’s en bevat een zeventigtal foto’s. Het geheel is van ruim 1200 bronvermeldingen en annotaties voorzien. De eerste exemplaren zullen aan een nazaat van de…
Lees verder

Erfgoedmonitor

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW) stelt met de Erfgoedmonitor feiten en cijfers over cultureel erfgoed online beschikbaar. In deze Erfgoedmonitor zijn de aantallen gebouwde en archeologische rijksmonumenten te vinden en het aantal musea, maar bijvoorbeeld ook hoe het met die monumenten gaat en hoeveel archeologisch onderzoek er in Nederland plaatsvindt. De…
Lees verder