geen

Archief | januari, 2016

Reconstructie vroegmiddeleeuws zodenhuis

Middeleeuwse reconstructie van zodenhuis in Fryslân

28 januari 2016 | De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is sinds november open voor publiek. Het is  officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere archeologische reconstructie is gecoördineerd door het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project maakt deel uit van het promotieonderzoek van Daniël Postma naar…
Lees verder

REGELING DAKHERSTEL ALLE HENS AAN DAK

Eigenaar Noord Hollandse stolp: let op !!!

Eigenaren van stolpboerderijen in Noord-Holland kunnen zich tussen 1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor ‘Alle hens aan dak’, de laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen. Met deze financiële regeling wil de provincie Noord-Holland de restauratie van rieten- en pannendaken, maar ook van de dakgoten en waterafvoer van stolpboerderijen bevorderen. Er is een laagrentende lening bij herstel van…
Lees verder

De PLaats

NAM koopt historische boerderij

De NAM heeft De Plaats Melkema in Huizinge gekocht. Het karakteristieke horeca-etablissement in het hart van het aardbevingsgebied is al enige tijd om veiligheidsredenen gesloten.Zeker is dat de beeldbepalende kop-hals-rompboerderij bouwkundig wordt versterkt. Het pand liep in 2012, bij de zwaarste beving van 3,6 op de schaal van Richter, zware schade op. De Plaats Melkema…
Lees verder

Koloniale-Boerderij

Grootste historisch agrarisch monument Werelderfgoed Status in 2017 ?

Ontwikkeling historische landbouwkolonie Frederiksoord.           Provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid werken al ruim een jaar samen aan de gebiedsontwikkeling van de voormalige (landbouw-) Kolonie Frederiksoord. Doel is het gedachtegoed van Johannes van den Bosch en het cultureel erfgoed toekomstvast te maken. Na aanscherping van de visie wordt…
Lees verder

Foto: Vlasknopbreker © Fries Landbouwmuseum Earnewâld

Belgen en Friezen

Op 4 december 2015 trokken CAG-medewerkers naar het Frysk Lanbou Museum in Earnewald (nabij Leeuwarden). Samen met collega’s van de Fryske Akademy, NAHI (Rijksuniversiteit Groningen), de provincie Friesland, Tresoar en het Fries Filmarchief wisselde men inzichten en ideeën uit over hoe op een verfrissende manier kan worden (samen)gewerkt rond het erfgoed van boeren en platteland. Het Fries Landbouwmuseum rondde onlangs…
Lees verder

Boerderij 't Honderd

BSU en Vechtplassencommisie redden 16e eeuwse boerderij.

Boerderijenstichting Utrecht maakte  zich in 2015  sterk  voor het behoud van de historische boerderij ‘In het Honderd’ te Nieuwer ter Aa. De boerderij stond al jarenlang leeg en na verkoop was er een groot risico dat deze bijzondere 16de eeuwse boerderij voorgoed zou verdwijnen. Het 16de eeuwse karakter blijkt o.a. uit het gotische metselwerk in de gevel…
Lees verder