geen

Archief | juli, 2017

AEN op Wieringen april 2017 - foto Aad Holkamp

Hoe behouden we onze historische boerderijen?

20 juli 2017 | Jaarlijks stoppen 2.000 boeren met hun bedrijf. De voorspelling is dat er tot 2030 nog eens 24.000 bedrijven worden beëindigd. Voor een aanzienlijk deel gaat het om historische boerderijen die hun agrarische functie verliezen. We hebben te maken met schaalvergroting en bijbehorende opvolgings- en overdrachtsvraagstukken. In drie verschillende expertbijeenkomsten met ervaringsdeskundigen,…
Lees verder

Boerderij Velswijk (3)

Cijfers, leegstand en agrarisch vastgoed

20 juli 2017 | Meten is weten, maar helpt de opgedane kennis ook werkelijk bij het bestrijden van het groeiend leegstandsprobleem op het platteland? De voorjaarseditie van het Platform Agrarisch Erfgoed op 12 mei, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), was geheel gewijd aan deze vraag. Welke…
Lees verder

cover Erfgoed en Ruimte

Kiezen voor Karakter!

20 juli 2017 | Het driejarenplan van AEN wordt medegefinancierd door het programma Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Maar wat houdt dit programma nou eigenlijk in? Cultureel erfgoed geeft inhoud aan het karakter van Nederland. Het agrarisch erfgoed draagt hier in hoge mate aan bij. Het…
Lees verder

Iconen van het Groninger platteland

Boerderij in beeld

20 juli 2017 | De boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Dat is waar het project Boerderij in Beeld over gaat. Het doel van het project is om Groningers bewust te maken van het belang van het Groningse platteland en ze aan het denken te zetten. Hoe maken we het agrarisch erfgoed toekomstproef…
Lees verder

Omslag Landelijke bouwkunst - Piet Opdam 2016

Een bijzonder boek

20 juli 2017 | Afgelopen februari verscheen het boek Landelijke bouwkunst, de schoonheid van monumentale boerderijen in Nederland. De samensteller, auteur én fotograaf is Piet Opdam uit Friesland. Om meerdere redenen is het boek bijzonder te noemen. De inhoud is fraai en goed verzorgd: dat is één. De financiering van het project is mogelijk gemaakt…
Lees verder