geen

Archief | november, 2020

It Fryske boerehiem

Juweeltjes op Friese erven

1 november 2020 | De Boerderijenstichting Fryslân heeft weer eens een prachtig boek het licht doen zien. Onder de titel Cultureel erfgoed op It fryske boerehiem, hebben de auteurs Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra geïnventariseerd wat er onder meer aan stookhutten, koetshuizen, varkenshokken, toegangshekken en ‘poterbewaarplaatsen’ nog te vinden is op de erven rond…
Lees verder