geen

Archief | november, 2022

Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Platform Agrarisch Erfgoed

10 november 2022 | Eindelijk kan het Platform Agrarisch Erfgoed weer worden gehouden. Het vindt plaats op donderdag 1 december 2022, van 14.00 tot 16.45 uur. Op het programma staan vier sprekers die vanuit verschillende invalshoeken geslaagde herbestemmingsopgaven bij agrarisch erfgoed zullen belichten. De voorbeelden tonen aan dat agrarisch erfgoed kansen biedt in een tijd…
Lees verder

Schermafbeelding 2022-10-31 om 07.58.14

Agrarische landschappenkaart

10 november 2022 | Recent is de kaartviewer van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed verrijkt met extra informatielagen. Via de website van de RCE is nu een inzichtelijke kaart te vinden die toont hoe het landschap door de eeuwen heen voor agrarisch gebruik in cultuur is gebracht. De Agrarische landschappenkaart toont hoe Nederland door…
Lees verder

foto Nieuwsbrief team Beleid[_Ernesta Verburg

Een nieuw gezicht bij de RCE

10 november 2022 | Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij via deze weg voor te stellen. Mijn naam is Marinus van Dintel en op 1 juli ben ik bij de RCE gestart als specialist agrarisch erfgoed, als opvolger van Judith Toebast. Zijnde opgegroeid op het Betuwse platteland, heb ik altijd een grote…
Lees verder

Nijkleaster-Henk Bootsma

Boerderijenfonds gaat door

10 november 2022 | Staatssecretaris Uslu (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in haar Meerjarenbrief De kracht van creativiteit over het cultuurbeleid voor 2023-2025 een bijdrage van 2 miljoen euro opgenomen voor het Boerderijenfonds. Een belangrijke basis is daarmee gelegd voor de continuering van het fonds, waardoor herbestemming van historisch waardevolle boerderijen ook na…
Lees verder