geen

Archief | november, 2023

Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Platform Agrarisch Erfgoed verplaatst

23 november 2023 (geactualiseerd bericht) | Het Platform Agrarisch Erfgoed dat geprogrammeerd stond voorop 17 november jl. is verplaatst naar het voorjaar van 2024. De nieuwe datum luidt: vrijdag 22 maart 2024. Het is het streven tweejaarlijks, in het voor- en najaar, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een Platform Agrarisch Erfgoed…
Lees verder