geen

Drenthe

HET DRENTSE LANDSCHAP

logo_dl_150

Stichting Het Drentse Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van de natuur en cultuur in Drenthe. In totaal beheert de stichting ruim 8000 hectare heidevelden, vennen, venen, beekdalen, bossen, graslanden, akkers, vele monumentale panden en de provinciale hunebedden.
In toenemende mate werpt Het Drentse Landschap zich op als hoeder over het culturele erfgoed van Drenthe. Zij beheert talloze monumenten, van klein tot groot. Zo heeft ze havezaten De Havixhorst bij De Wijk en Lemferdinge bij Paterswolde in eigendom, maar ook het schepershuisje in Westerbork en de Wilms’ boo in Nieuw Schoonebeek. Sinds enige jaren zijn de Stichting Drentse Boerderijen en Stichting Oude Drentse Kerken bij Het Drentse Landschap aangesloten.

BOERDERIJENSTICHTING

Digital StillCameraBoerderijen en Drenthe zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier werden al duizenden jaren geleden boerderijen gebouwd. Zeker vanaf de tijd van de Hunebedbouwers tussen 3400 en 2900 v.Chr. werd op enigszins grootschalige wijze akkerbouw bedreven.
Stichting Drentse Boerderijen heeft als doelstelling het behoud van de Drentse boerderij als beeldbepalend element in ons Drentse landschap in de meest brede zin. Dat doet zij door adviezen, hulp, doorverwijzen en beïnvloeding van het beleid. De stichting streeft niet naar de verwerving van boerderijen. Dat is de taak van Het Drentse Landschap die de boerderijen ook beheert.

BOERENERVEN

Vroeger waren boerderijen en hun erven nauw met het landschap verbonden. Elke streek van Drenthe had zijn eigen landschappelijke kenmerken en die vond je terug in de structuur van de erven. De Werkgroep Boerenerven die ook bij Het Drentse Landschap is ondergebracht, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het traditionele Drentse boerenerf herkenbaar blijft in het dorp en in het landschap. De werkgroep wil zoveel mogelijk kennis van oude Drentse boerenerven vastleggen en die aan nieuwe boerderijbewoners en andere geïnteresseerden doorgeven.

STICHTING HET DRENTSE LANDSCHAP

Postbus 83
9400 AB Assen
Telefoon 0592 31 35 52
E-mail: info[at]drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl

Contactpersonen:
Jermo Tappel, medewerker gebouwenbeheer, j.tappel[at]drentslandschap.nl
Sonja van der Meer, hoofd communicatie, sonja.vandermeer[at]drentslandschap.nl