geen

Groningen

De Boerderijenstichting Groningen is opgericht in 1991. De stichting zet zich in voor het behoud van karakteristieke Groninger boerderijenlogo-groningen-300 met hun bijgebouwen en erven in relatie tot het omringende landschap.
Usquert

Usquert

De stichting geeft voorlichting en advies aan eigenaren en andere geïnteresseerden en organiseert excursies en lezingen. Ook werkt de stichting mee aan projectenwaarbij behoud, herstel of herbestemming van het Groninger agrarisch erfgoed centraal staat. De stichting heeft directe contacten met de monumentenadviesorganisatie Libau.

winnaar Smeerling Teenstraprijs 2012

winnaar Smeerling Teenstraprijs 2012

Elke twee jaar wordt door de Boerderijenstichting Groningen de Teenstraprijs uitgeloofd voor de mooiste boerderij van Groningen in een bepaalde categorie. Met de prijs worden eigenaren gehonoreerd die op een respectvolle en inspirerende wijze een bestemming hebben gegeven aan een historische boerderij. Daarnaast wil de stichting met deze prijs ook een groter publiek bewust maken van de waarde van oude boerderijen als beeldbepalend element in het Groninger landschap. 

In het Landelijk Jaar van de Boerderij 2013 werd boerderij Pabema in Zuidhorn tot boerderij van het jaar 2013 uitgeroepen.

Boerderij Pabéma Zuidhorn

Boerderij Pabéma Zuidhorn

De stichting kan haar activiteiten uitvoeren dankzij haar donateurs. Men kan donateur worden voor een minimumbedrag van 25 euro per jaar. Meer informatie is te vinden op www.boerderijenstichtinggroningen.nl.
 
Het secretariaat van de Boerderijenstichting Groningen is ondergebracht bij Libau, de Groningse adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit.
 
Adres:
Boerderijenstichting Groningen,
p/a Libau,Hoge der A 5,
9712 AC Groningen,
tel. 050-312 65 45,
info@boerderijenstichtinggroningen.nl