geen

Het bestuur

 

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland kent een algemeen bestuur waarvan de leden alle 16 aangesloten boerderijenstichtingen vertegenwoordigen. Er is tevens een dagelijks bestuur, dat zich in haar werkzaamheden laat bijstaan door meerdere adviseurs.

 

Leden van het algemeen bestuur

Ate Feenstra, Boerderijenstichting Fryslân

vacature, Boerderijenstichting Groningen

Seerp Ybema, Stichting Drents Agrarisch Erfgoed

Jan Willem van Beusekom, Stichting Twentse Erven

Etha Elink Schuurman, Stichting Maarkels Landschap

Gerard Herder, Stichting Sallands Erfgoed

Jan Landsaat, Boerderijenstichting Land van Vollenhove

Hermien de Bruijn, Stichting IJsselhoeven

René Spekschoor, Boerderijenstichting Achterhoek

Piet den Hertog, Boerderijenstichting Utrecht

Anneke Zandt, Boerderijenstichting Noord-Holland

Arie Bassa, Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden

Lyanne de Laat, Boerderijenstichting Zuid-Holland

Willy Spaan, Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard

vacature, Boerderijenstichting Zeeland

Otte Strouken, Stichting de Brabantse Boerderij

Coen Eggen, Boerderijenstichting Limburg

 

Leden van het dagelijks bestuur

Ton Peters – voorzitter

Ewoud van Arkel – secretaris, penningmeester

Pedro Schamp

 

Adviseur

Nico Beun

 

Vaste toehoorder

Marinus van Dintel – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Boerderijenfonds

Haedewych van Kampen – directeur

Marieke van Bommel – secretaris