geen

Hooiberg

STICHTING KENNISBEHOUD HOOIBERGEN NEDERLAND (SKHN)

logo_hooibergen_100
Hooibergen hebben hun functie in het agrarisch bedrijf grotendeels verloren en verdwijnen snel uit het landschap, mede doordat ze dikwijls uit eenvoudige en weinig bestendige materialen zijn opgebouwd. Tegelijkertijd is er een hernieuwde belangstelling voor dit bouwwerkje, die zich uit in restauratie en nieuwbouw. Helaas wordt hierbij veelal onoordeelkundig tewerk gegaan.
In 2005 is de Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland (SKHN) opgericht om de kennis over de hooiberg vast te leggen voordat deze ‘uitgestorven’ is en om daarmee te kunnen adviseren over geëigende manieren van restauratie en nieuwbouw. De SKHN beoogt daarom het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de hooiberg en het verspreiden van de opgedane kennis onder het publiek, door middel van een website, publicaties, lezingen en het geven van bouwadviezen. De SKHN besteedt daarbij aandacht aan de grote verschillen in type, constructie en gebruik, die regionaal en/of sociaaleconomisch bepaald zijn.

In het Vechtdal

In het Vechtdal

Het bijzondere aan de hooiberg is, dat dit niet alleen een gebouw maar tevens een werktuig is, hetgeen blijkt uit de zeer vernuftige wijze waarop het heffen van de kap mogelijk gemaakt wordt. Deze techniek is al zeer oud en de SKHN vindt het dan ook van groot belang om dit ambacht levend te houden en door te geven aan volgende generaties.

Op de website van de SKHN is zeer veel informatie te vinden over bovengenoemde aspecten, aangevuld met informatie over de geschiedenis van de hooiberg, hooibergen in het buitenland en hooibergen in de kunst. In het virtueel hooibergmuseum zijn afbeeldingen van zeer vele individuele hooibergen opgenomen, gerangschikt naar gemeente en/of regio. De SKHN heeft reeds enkele publicaties op haar naam staan: ‘Hooibergen in Nederland’ en ‘Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen met Sallander Willem Ruhof’. Daarnaast biedt de site een overzicht van overige relevante hooibergliteratuur.

U kunt Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland bereiken op de volgende manieren:
Hezenberg 3, 8051 CB Hattem
Tel. 038-4449300
www.skhn.nl
Voor alle informatie over hooibergen kunt u terecht op www.hooiberg.info
Email: info[at]hooiberg.info