geen

Het Maarkels Landschap

MAARKELS LANDSCHAP

logoMaarkels Landschap is een stichting die tot doel heeft het behouden en ontwikkelen van streekeigen bebouwing in landschap rond Markelo. Zij doet dit door het initiëren en uitvoeren van positief prikkelende projecten. Bij de projecten worden bewoners betrokken en voor de uitvoering wordt samengewerkt met deskundige partners.

Maarkels Landschap is opgericht in 2002 en een van de eerste projecten i.s.m. de monumentenwacht was het restaureren van een aantal hooibergen en kookhuisjes, een van deze kookhuisjes staat bij onze voorzitter Jan ten Tije op het erf en fungeert als vergaderplek voor onze stichting.

Al snel werd dit project opgevolgd door het initiatief Dorpen in het Groen. Ruim 100 eigenaren van een boerderij namen deel aan dit project dat bestond uit de aanplant van hagen, singels en hoogstamfruitbomen en het plaatsen van landhekken. Bij de aftrap van dit project hebben wij het boekje “Omstreeks Markelo”uitgegeven. Geschreven door 2 studenten als eindscriptievan hun studie aan Larenstein.

Dwarsritschuur

Dwarsritschuur

Via de Monumentenwacht kregen wij de mogelijkheid om rieten daken te restaureren; ca. 80 deelnemers mochten wij voor dit project noteren. Veel boerderijen, schuren en hooibergen werden van een nieuw rieten dak voorzien.In het kader van de Ommetjes hebben we samen met de werkgroep “de Pothoek” een wandelroute langs de voet van de Herikerberg en de Potbeek uitgezet. Dit is één van de eerste wandelroutes onder de noemer van “het Goastokpad”. Hopelijk kunnen we in de loop van de tijd meerdere routes uitzetten, zodat het “Goastokpad”een begrip wordt voor de wandelaar; de typische wandelstok “Goastok” vormt de inspiratie.

Begin 2011 zijn we begonnen met de 2e fase van de restauratie van een twaalftal dwarsritschuren. Dit type schuur is uniek voor de omgeving en komt alleen voor in Markelo. In totaal hebben zich een dertigtal eigenaren aangemeld. Twaalf hiervan zijn gehonoreerd. Eind 2012 zal het project worden afgerond.

CONTACT

Diederik Roeterdink: roeterdink[at]maarkelslandschap.nl
www.maarkelslandschap.nl