geen

IJsselhoeven

STICHTING IJSSELHOEVEN

logo_ijsselhoeven_150Stichting IJsselhoeven is vanaf 2004 actief in de IJsselvallei. Een groep bewoners richtte toen een stichting op om aandacht te vragen voor de bijzondere, beeldbepalende boerderijen in het gebied, de IJsselhoeven. Die zijn door hun omvang duur in het onderhoud, ze krijgen een andere bestemming of soms verdwijnen ze. Vanuit deskundige betrokkenheid werkt Stichting IJsselhoeven aan behoud-door-verandering van het belangrijke erfgoed.

In de beginfase verzamelde de initiatiefgroep informatie en ze betrok heel veel bewoners bij haar activiteiten. Dat gebeurde via de hoevegesprekken, via workshops en informatiebijeenkomsten. Van 2007 af ging de stichting aan de slag met concrete projecten die met het behoud van de boerderijen of met nieuwe erfinrichting te maken hadden. Bovendien was er al direct veel aandacht voor het ‘verhaal’ van de IJsselhoeven en het gebied. Ook begon de stichting een meer commercieel project dat onder andere tot resultaat heeft gehad dat de stichting nu eigenaar is van een IJsselhoeve. Tenslotte besteedde de stichting aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit en gebiedsidentiteit onder andere via de deelname aan gebiedsontwikkeling bij projecten in het kader van ruimte voor de rivier en de inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden.

middenhof_terwolde_567In 2011 en 2012 wordt het project ‘Verder Werken aan IJsselhoeven’ uitgevoerd. De financieringsstromen zijn beperkter en het programma is daarom ook minder omvangrijk. Desalnietteminwordt samen met de bewoners hard gewerkt aan tal van restauratieprojecten van boerderijen en het realiseren van nieuwe erfinrichtingen bij IJsselhoeven. Een vooronderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in grote boerderijen maakt ook onderdeel uit van de activiteiten Daarnaast zet de stichting een aantal educatieve projecten op.

CONTACT

Algemene informatie: info[at]ijsselhoeven.nl
Voorzitter Ria Broekhuis, riabroekhuis[at]ijsselhoeven.nl
Bestuur AEN Willemien Hartmans, willemienhartmans[at]ijsselhoeven.nl

www.ijsselhoeven.nl