geen

Landbouwhuisdieren

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is dé organisatie als het gaat om kennis over landbouwhuisdieren.

_1000938

 

Hun missie en beleid:

De SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen ze door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen en in openlucht musea zijn ze levende voorbeelden van onze cultuur.

De SZH heeft een koepelfunctie en is een kenniscentrum. Zo geven ze fokadviezen en bevorderen ze de kennis over oorspronkelijke rassen en over hun betekenis voor ons landschap, het behoud van genetische diversiteit, de wetenschap en in de cultuurgeschiedenis. Fokcentra en educatieve centra die hierin een belangrijke rol spelen krijgen een SZH erkenning.

markelo_2008_okt_paddestoelen108We noemen een ras een oorspronkelijk Nederlands ras als het al 40 jaar plus 6 generaties in Nederland gefokt wordt. Daarbij is het een voorwaarde dat het niet voortdurend gekruist wordt met andere populaties uit het buitenland.

Een ander criterium is dat het ras unieke eigenschappen heeft ten opzicht van andere rassen. DNA onderzoek kan aantonen dat een ras zich onderscheidt van andere rassen en populaties.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) bracht in 2012 een overzicht uit met de Status Nl landbouwhuisdierrassen

Bij de overlevingskansen van een ras zijn niet alleen de aantallen bepalend:

Hoeveel fokkers zijn nog actief? Hoe goed kan een rasorganisatie inspelen op bijvoorbeeld afname van de aantallen (het aantal fokkers en het functioneren van rasorganisatie)? In geval van uitbraak van besmettelijke ziekte of rampen kan het van essentieel belang zijn dat niet alle dieren van een ras zich in één regio bevinden (de geografische spreiding van de dieren). Als er subpopulaties in het buitenland zijn, worden de overlevingskansen van een ras groter.

Tot slot is het van belang om in de gaten te houden of een populatie een dalende of stijgende trend vertoont wat betreft het aantal fokdieren.

 

Naar hun site