geen

Limburg

logo_boerderijenstg_200x121Boerderijen dragen heel nadrukkelijk bij aan de belevingswaarde van een plek. Ze bepalen het aanzien van het landschap en de identiteit van gebied of een streek. Het zijn getuigenissen van het verleden die het verhaal vertellen over landbouw en veeteelt, ontginning en grondgebruik, armoede en welvaart.crop_3735_colw_320

 

 

De Boerderijenstichting Limburg zet zich in voor het behoud van karakteristieke, historische boerderijen, boerenerven en de omgeving van boerderijen. Zij wil eigenaren en bewoners helpen oplossingen te vinden voor de problemen waar zij in hun dagelijkse omgang met hun boerderij mee te maken krijgen. Zo levert de stichting informatie over herbestemming en restauratie, erf inrichting en erfbeplanting.

 

Consulent:

drs. Marianne van der Elsen
consulent monumentenorganisaties
t: 0475 399 287
e: mvdelsen@hklimburg.nl
maandag, dinsdag en donderdag