geen

Netwerk Boerenerf

imagesEind 2014 besloot het Algemeen Bestuur van AEN het netwerk Boerenerf  te starten (deze naam werd gekozen omdat namen als Boerderij en Erf elders al in gebruik zijn). Dit als  vervolg op de activiteiten van de Stichting Boerderij en Erf. Deze stopte met de komst van AEN en droeg haar archief in 2015 over aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het advies volgend van deze Stichting is begonnen aan de opbouw van een netwerk Boerenerf , een rubriek Boerenerf op de AEN site, en een Facebookgroep op de Facebookpagina van AEN.

De rubriek op de AEN site bouwt aan het overzicht van historie en informeert over het heden. De facebookgroep herbergt het netwerk. Bij doorgaan van het project is deze groep ook beoogd als thuishaven voor het eind 2015 te starten Platform Boerderij en Erf.

Voor onderwerpen welke niet kunnen terugvallen op de regionaal deelnemende boerderijstichtingen binnen de koepel AEN wordt gezocht naar landelijk aansprekende deskundigen en/of worden de landelijk relevante links getoond..

Het boerenerf grenst aan de omgeving. Aan Buiten. Buiten en erf beïnvloeden elkaar. Kennis van het boerenerf is dan ook van belang bij ingrepen in de omgeving, en andersom. In die zin is ook de rubriek Omgevingswet op deze site van belang.

Voor de definitie van het netwerk: klik hier

Coördinator van het netwerk is Wim Lanphen  ( wimlanphen@agrarischerfgoed.nl ) , bestuurslid  Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland: