geen

Omgevingswet en Erfgoedwet

De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 in werking treden maar is weer uitgesteld, nu voor onbepaalde tijd. De Erfgoedwet ging op 1 juli 2016 van start. Nieuw element van de wet is het Omgevingsplan. Er komt een soort overgangsregeling die er voor zorgt dat alle bestaande regelingen en bestemmingsplannen automatisch overgaan in een Omgevingsplan. In deze rubriek geven we aandacht aan beide wetten. Lees verder.

Voorbeeldproject in Ommen