geen

It Fryske boerehiem

Juweeltjes op Friese erven

1 november 2020 | De Boerderijenstichting Fryslân heeft weer eens een prachtig boek het licht doen zien. Onder de titel Cultureel erfgoed op It fryske boerehiem, hebben de auteurs Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra geïnventariseerd wat er onder meer aan stookhutten, koetshuizen, varkenshokken, toegangshekken en ‘poterbewaarplaatsen’ nog te vinden is op de erven rond…
Lees verder

Openluchtmuseum

Openstelling monumenten

18 mei 2020 | Vanaf 1 juni 2020 mogen monumenten weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis…
Lees verder

Afbeelding-nieuw-erf

Boerderijenfonds van start

20 maart 2020 | De website van het Boerderijenfonds is open voor aanvragen. Ga naar www.boerderijenfonds.nl of klik op het logo hiernaast. De oprichting van het Boerderijenfonds, het stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed, werd aangekondigd op 6 december 2019, tijdens het Platform Agrarisch Erfgoed in Amersfoort. De afgelopen maanden is achter…
Lees verder

Stolp Heemschut

Alle stolpen worden gewaardeerd

7 maart 2020 | Alle stolpen in Noord-Holland worden door de provincie in kaart gebracht en gewaardeerd. De zogeheten waarderingskaart wordt dit jaar in opdracht gemaakt en moet een eerste basis vormen voor mogelijke verdere maatregelen van bescherming voor de toekomst. Erfgoedvereniging Heemschut voerde samen met de bij AEN aangesloten boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de…
Lees verder

Foto-Doy

Zorg voor Doy

6 maart 2020 | Crowdfunding voor een bijzonder filmproject: Zorg voor Doy is een film over zorg voor elkaar in een alsmaar veranderend Nederland. Een land dat op zoek is naar nieuwe woonvormen. Een terugtrekkende overheid vraagt om meer burgerkracht en participatie, ook met betrekking tot mantelzorg. De meeste mensen kiezen er niet voor deze…
Lees verder

Boerderijtje-in-Twente-foto-AEN-2015

Het Boerderijenfonds toegelicht

17 december 2019 | Het spiksplinternieuwe Boerderijenfonds is op 6 december 2019 formeel aangekondigd. Dat betekent nog niet dat het fonds ook meteen operationeel is. Dat is pas over een maand of twee het geval. In dit artikel geeft Gitta op den Akker, die het fonds gaat opbouwen en leiden als directeur, alvast een toelichting…
Lees verder