geen

Foto College Rijksadviseurs

Brood en Spelen van start

17 maart 2018 | Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen, die op 21 februari jl. is aangekondigd. Het College van Rijksadviseurs roept grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit…
Lees verder

Cover Erfgoed in de omgevingsvisie

Erfgoed in de omgevingsvisie

17 maart 2018 | De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handig overzicht opgesteld van kennis- en inspiratiebronnen, die gemeenten kunnen helpen hun unieke verhaal te vertellen en vast te leggen in een omgevingsvisie. Het integrale karakter van de omgevingsvisie biedt kansen om vanuit het erfgoed opgaven uit andere sectoren met elkaar te verbinden….
Lees verder

Boerderij bij Stift Weerselo - foto Ewoud van Arkel 2014

Instandhouding fiscale aftrek onderhoudskosten opnieuw actueel

16 maart 2018 | De afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten in geval van rijksmonumenten – het betreft onder meer ca 6000 boerderijen – blijft ook onder dit nieuwe kabinet een dreigend scenario. Verenigd in de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) hebben de Vereniging Bewoond Bewaard, de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen en Agrarisch Erfgoed Nederland…
Lees verder

GdB_bord_(c)HarryKeizer_LR-9621

Een manifest voor het agrarisch erfgoed!

22 dec. 2017 | De presentatie van het manifest Gebruik de boerderij!: dat was één van de belangrijke doelen tijdens het congres, dat werd gehouden op 30 november 2017 in Het Koelhuis in Zutphen. Agrarisch Erfgoed Nederland had voor deze bijeenkomst vertegenwoordigers uit vele geledingen bijeen geroepen. Allemaal mensen betrokken bij boerderijen, veelal met een…
Lees verder

FIM 1

De erfgoedsector vraagt aandacht van de politiek

21 dec. 2017 | Doen we het goed op het gebied van het behoud van erfgoed? Niet alleen gisteren en vandaag, maar ook morgen en overmorgen? Vragen waarop de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) als vertegenwoordiger van de erfgoedsector antwoord geeft in het in november 2017 gepresenteerde visiedocument Erfgoed in transitie. Ook voor de monumentale boerderijen…
Lees verder

IMG_2984

Hoe staat het met het project BIM?

20 dec. 2017 | Het project Boerderij Inventarisatie en Monitoring, kortweg BIM (niet te verwarren met het ingeburgerde begrip Bouw Informatie Management), is na een gedegen voorbereiding, van start gegaan in maart 2016. Nu, een kleine twee jaar verder, is het eind van de proefperiode in zicht. Met de financiële steun van de Rijksdienst voor…
Lees verder