geen

IMG_2984

Hoe staat het met het project BIM?

20 dec. 2017 | Het project Boerderij Inventarisatie en Monitoring, kortweg BIM (niet te verwarren met het ingeburgerde begrip Bouw Informatie Management), is na een gedegen voorbereiding, van start gegaan in maart 2016. Nu, een kleine twee jaar verder, is het eind van de proefperiode in zicht. Met de financiële steun van de Rijksdienst voor…
Lees verder

Verandering cover

Verandering – zes boerderijen in Groningen

19 dec. 2017 | Als bakens liggen ze in het landschap: de Groninger boerderijen. Ze getuigen van de geschiedenis en geven het gebied karakter. En ze veranderen. Schaalvergroting en intensivering leiden tot moderne, grotere schuren en stallen. Andere bedrijven stoppen. Soms komen er nieuwe bewoners, met nieuwe bedrijvigheid. De fotografen Harry Cock en Marieke Kijk…
Lees verder

AEN op Wieringen april 2017 - foto Aad Holkamp

Hoe behouden we onze historische boerderijen?

20 juli 2017 | Jaarlijks stoppen 2.000 boeren met hun bedrijf. De voorspelling is dat er tot 2030 nog eens 24.000 bedrijven worden beëindigd. Voor een aanzienlijk deel gaat het om historische boerderijen die hun agrarische functie verliezen. We hebben te maken met schaalvergroting en bijbehorende opvolgings- en overdrachtsvraagstukken. In drie verschillende expertbijeenkomsten met ervaringsdeskundigen,…
Lees verder

Boerderij Velswijk (3)

Cijfers, leegstand en agrarisch vastgoed

20 juli 2017 | Meten is weten, maar helpt de opgedane kennis ook werkelijk bij het bestrijden van het groeiend leegstandsprobleem op het platteland? De voorjaarseditie van het Platform Agrarisch Erfgoed op 12 mei, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), was geheel gewijd aan deze vraag. Welke…
Lees verder

cover Erfgoed en Ruimte

Kiezen voor Karakter!

20 juli 2017 | Het driejarenplan van AEN wordt medegefinancierd door het programma Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Maar wat houdt dit programma nou eigenlijk in? Cultureel erfgoed geeft inhoud aan het karakter van Nederland. Het agrarisch erfgoed draagt hier in hoge mate aan bij. Het…
Lees verder

Iconen van het Groninger platteland

Boerderij in beeld

20 juli 2017 | De boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Dat is waar het project Boerderij in Beeld over gaat. Het doel van het project is om Groningers bewust te maken van het belang van het Groningse platteland en ze aan het denken te zetten. Hoe maken we het agrarisch erfgoed toekomstproef…
Lees verder