geen

Platform Agrarisch Erfgoed

Het gebouw van de RCE aan het Smallepad in Amersfoort
Het gebouw van de RCE aan het Smallepad in Amersfoort

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opent twee keer per jaar haar deuren voor het Platform Agrarisch Erfgoed. Deze bijeenkomsten staan open voor alle al dan niet professioneel in historische boerderijen geïnteresseerden en heeft als voornaamste doel het uitwisselen van kennis. Per bijeenkomst houdt een aantal deelnemers drie of vier voordrachten over relevante onderwerpen in het domein van de historische boerderijen. Ook is er ruimte voor discussie en vragen

Doel en organisatie

Het doel van dit platform is om betrokkenen bij en geïnteresseerden in het agrarisch erfgoed bij elkaar te brengen. Enerzijds wordt er informatie uitgewisseld door de voordrachten, anderzijds is deze bijeenkomst een mogelijkheid collega’s te ontmoeten. De RCE organiseert en programmeert het platform in nauwe samenwerking met Agrarisch Erfgoed Nederland.

Voor wie

Het Platform staat open voor iedere geïnteresseerde, zoals vertegenwoordigers van de boerderijenstichtingen verzameld in AEN, architecten, aannemers, eigenaren, boerderijonderzoekers, monumentenzorgers, rijks- provinciale en gemeentelijke ambtenaren, etc.. RCE en AEN houden zich aanbevolen voor suggesties voor onderwerpen en sprekers. Stuur een bericht, klik hier.

Verslagen van de platformbijeenkomsten in de afgelopen jaren

2024 Landgoedbeheer en historische boerderijen (presentaties op te vragen: klik hier)

2023 Het boerenerf: onmisbare schakel in de verandering van het platteland

2022 Herbestemmen in een veranderend landschap

2019 Boerderijenfonds biedt eigenaren nieuwe kansen

2019 Duurzame boerderijen

2018 Financiering van restauratie, herbestemming en onderhoud van historische boerderijen

2018 Inspiratie voor veranderend agrarisch erfgoed

2017 Gebruik en belang van cijfers

2016 Boerderijerf 2.0

2015 Inventarisatie en monitoring

2014 Boerderijen van de 20ste eeuw

2014 Landgoedboerderijen

2013 Kleur in en op boerderijen

2013 Duurzaamheid

2012 Brandveiligheid

2012 Bijgebouwen

2011 Informatie van en over boerderijen

2011 Archief Bureau Wederopbouw Boerderijen

2011 Herbestemming

2010 Het eerste Platform Agrarisch Erfgoed