geen

Publikatie “Van Herbestemming naar Hergebruik”

boek-herbestemming-boerderijenVan herbestemming naar hergebruik | Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013

€ 14.90

Peter Bouwman, Gerard Hendrix, Piet den Hertog, Machteld Linssen, Hans Renes, Judith Toebast, Ineke de Visser, Ewoud van Arkel (reportages)

 

Wageningen 2013, Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
ISBN 978-90-75271-68-3
72 pagina’s
Full colour, paperback

 

 

In de loop van jaren zijn bijna ongemerkt grote aantallen boerderijen, schuren, hooibergen, bakhuisjes en traditionele erven verdwenen. Ook is er nieuw gebouwd, soms in vervangende stijl, vaker echter op een manier die geen rekening houdt met de omgeving. Een drijfveer is de economische noodzaak voor agrarische bedrijven om te groeien. Het bijbehorende proces van schaalvergroting leidt echter ook tot toenemende leegstand, verkrotting en uiteindelijk afbraak van overbodig geworden boerderijen en schuren. Dit boek gaat over de gevolgen van de bouw- en afbraakwoede in de afgelopen decennia in het buitengebied. En vooral ook over wat er aan te doen is.
Herbestemming was het hoofdthema van het Jaar van de Boerderij 2013. Op allerlei plekken in het land is gediscussieerd, onderzocht en gepresenteerd. Dat heeft inzichten opgeleverd die kunnen gaan helpen om in de komende jaren de oplossingen te vinden. De essays in dit boek gaan over de urgentie van de herbestemmingsopgave in het algemeen en voor boerderijen in het bijzonder, over de rol van de overheid, over het belang van kennis en cijfers, over financiering en over de eigenaar die de juiste weg moet zien te vinden. En wat kunnen de boerderijstichtingen betekenen? De ook in dit boek opgenomen voorbeelden van geslaagde transformaties van huis en erf laten zien wat dat in de praktijk kan opleveren.