geen

Sallands Erfgoed

SALLANDS ERFGOED

logo_salland_150De Stichting Sallands Erfgoed is opgericht om het streekeigen landschap van Salland met zijn boerenerven te behouden.
 De Stichting zoekt naar nieuwe mogelijkheden voor renovatie, herbouw dan wel hergebruik van gebouwen. Op dit moment verdwijnt er in hoog tempo eeuwenoud Sallands cultureel erfgoed.

junnerweg_750Met het starten van diverse projecten, samen met de bewoners, is het mogelijk om een levendig en herkenbaar Salland te behouden. Sloop van boerderijen en andere agrarische gebouwen is soms onvermijdelijk, maar vaak kan het ook anders. Regelgeving, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en passende nieuwbouw wanneer renovatie geen optie meer is, ondersteunen het behoud van het landschap. Herstel van het kleinschalige, afwisselende landschap geeft Salland kleur.

WIE ZIJN WIJ?archum_750

Jonge mensen met hart voor Salland. Ons bestuur telt enthousiaste leden uit de historische wereld, de makelaardij, de agrarische sector en andere bewoners van het Sallandse land.

HET DOEL

Ondersteunen van mensen die zich inzetten voor het behoud van Sallands Erfgoed en met name het stimuleren van behoud van boerderijen en erven van vóór 1940.

WAT DOEN WE?

Het Sallandse landschap op de kaart zetten! Het in beeld brengen van de boerderijen en erven die er nog zijn en het beschikbaar stellen van nuttige informatie en kennis via internet. We proberen krachten te bundelen en met initiatieven te komen om boerderijen en hun erven te bewaren en te onderhouden voor de toekomst. We willen met zorg en oog voor kwaliteit een bijdrage leveren aan cultuurbehoud voor en door de inwoners van Salland. Met concrete activiteiten zoals documentatie van streekeigen bouw, subsidie voor rieten daken, het opzetten van een depot voor bouwmaterialen en excursies, betekenen we wezenlijk iets voor het landschap, de boerderij en inwoners van Salland.

CONTACTGEGEVENS

Maureen Fakkert, voorzitter
www.stichtingsallandserfgoed.nl
E-mail:
info[at]stichtingsallandserfgoed.nl
Postadres: Oerdijk 93, 7433 PA Schalkhaar.