geen

Schenking doen aan AEN?

(bron: belastingdienst)
AEN is een culturele ANBI.

Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.

Wilt u  zowel een gewone gift als een periodieke gift aan AEN doen? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Lees meer over de verhoging bij:

Het rekeningnummer van AEN is :

BANK

NL58 RABO 0143 0134 83  tnv Stichting Agrarisch Erfgoed