geen

Twentse Erven

jpeg-twentse-ervenStichting Twentse Erven zet zich in om de identiteit van het Twentse platteland te behouden. Met activiteiten gericht op behoud en herstel van agrarisch erfgoed in Twente wordt informatie, ervaring en betrokkenheid samengebracht. Twentse Erven wil in de toekomst een onmisbaar vragenloket gaan vormen voor informatie, advies en het delen van ervaringen op het gebied van agrarisch erfgoed in Twente. Boerderijbewoners, professionals en de overheid worden met elkaar in contact gebracht en zijn partners in de activiteiten en projecten die Twentse Erven op den duur zal gaan ontwikkelen.

Na bijna een jaar ‘in oprichting’ te zijn geweest, was donderdagavond 23 januari 2014 het moment daar: de stichting Twentse Erven is officieel opgericht. Op de historische boerderij ‘t Exoo in Enter zijn ruim 50 geïnteresseerden samengekomen om dit moment bij te wonen en kennis te maken met de initiatiefgroep en uiteraard het nieuwe bestuur, bestaande uit:

1. Michael Sijbom (voorzitter)
2. Ewoud van Arkel (secretaris)
3. Jos Hövels (penningmeester)
4. Ben Haarhuis (algemeen bestuurslid)
5. Gerard Hazewinkel (algemeen bestuurslid)

image-4189086De volgende werkgroepen gaan van start.

Werkgroep informatie

In deze werkgroep gaat het om het bij elkaar brengen van alle informatie die reeks bekend is vanuit de literatuur, heemkundegroepen, boerderijbewoners etc. De gegevens vormen de input voor een (nog te ontwikkelen) database. Het doel is dat hiermee de informatie voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt en eenvoudig te zoeken is naar specifieke thema’s/onderwerpen.

Werkgroep communicatie
In de werkgroep communicatie staat het contact met de ‘leden’ centraal. Het op de hoogte houden van de ontwikkelingen via nieuwsbrieven, het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden, het bijhouden van de website etc.

Werkgroep activiteiten & projecten
Hier worden nieuwe projecten en activiteiten ontwikkeld. Dat begint bij het in beeld brengen van de overlegpartners en veel lobbyen en netwerken bij de nodige partijen. Maar ook het bedenken van nieuwe activiteiten/projecten en het uitwerken van projectplannen komen hier aan bod.

 

www.twentse-erven.nl