geen

Utrecht

Boerderijen Stichting Utrecht (BSU)

BSUSinds eeuwen bestaat er een harmonie tussen boerderij en omringende natuur. Een groot deel van het landschap is dan ook vormgegeven door boeren. Een boerderijcomplex past veelal naadloos in de omgeving. Door modernisering van de bedrijfsvoering en door bestemmingswijzigingen en geleidelijke verstedelijking van het landelijk gebied dreigt die harmonie verloren te gaan. Er worden nieuwe eisen aan boerderij en erf gesteld, waardoor traditionele elementen in het gedrang kunnen komen.

Sinds jaar en dag streeft de Boerderijenstichting Utrecht (BSU) naar het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Utrechtse boerderijen en hun erven. Zij doet dit door het geven van voorlichting aan overheden, instellingen en particulieren. Boerderijbewoners kunnen bij de BSU terecht voor adviezen over verbouwing, restauratie, herbestemming, subsidiemogelijkheden of de inrichting van erf en tuin. Regionale adviseurs zijn aangesteld om de adviezen uit te brengen.

 

Boerderijen Stichting Utrecht
Helsdingse Voorweg 2
4133 ND Vianen

Tel: 033 – 258 01 54

advies@utrechtseboerderijen.nl www.utrechtseboerderijen.nl